LIVSVIKTIGT – Organdonationer

Ja, precis som rubriken i bloggen.
Donera dina organ! Gå in på http://www.livsviktigt.se och anmäl dig till donationsregistret om du inte redan gjort det. Och anmäl dina barn om du har några.

Eller gå direkt in på http://https://app.socialstyrelsen.se/Donation/anma… så har du formuläret för donationsregistret.

Det finns bara en död
Många människor är oroliga för att man inte ska vara ”riktigt död” när organen opereras ut. Detta är en missriktad oro. En patient dödförklaras alltid innan man tar beslut om organdonation. Frågan om organdonation tas ibland upp av de närstående innan den sjuke avlidit, som ett uttryck för den avlidnes vilja att donera. Det vanligaste är dock att frågan om organdonation tas upp först när man konstaterat att patienten avlidit.

Enligt svensk lag använder vi sedan 1988 total hjärninfarkt som dödsbegrepp. Det innebär att en människa är död då hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort på grund av att blodcirkulationen till hjärnan helt har upphört.
De allra flesta människor i Sverige dör på det sättet att hjärtat stannar först, vilket sedan leder till att blodcirkulationen till hjärnan upphör och den totala hjärninfarkten inträder efter några minuter.

För att kunna bli aktuell som organdonator måste dock patienten avlida i en total hjärninfarkt medan han eller hon vårdas med respirator på en intensivvårdsavdelning. Eftersom bara ett mycket litet antal av alla som dör avlider på detta sätt, innebär det att antalet möjliga organdonatorer i Sverige för närvarande är omkring 250–300 per år. Med förbättrade rutiner skulle antalet möjliga organdonatorer kunna öka.
Under förutsättning att orsaken till hjärninfarkten är känd, ställs diagnosen total hjärninfarkt med full säkerhet av läkare genom två kliniska neurologiska undersökningar med minst två timmars mellanrum.

Om orsaken till den totala hjärninfarkten är osäker, om patienten är nedkyld, förgiftad eller påverkad av vissa läkemedel kan dödsfallet endast fastställas genom kontraströntgen av hjärnans blodkärl (cerebral aortokraniell angiografi).
När blodtillförseln till hjärnan har upphört helt dör också samtliga hjärnceller och patienten kan dödförklaras av vårdande läkare.

Enligt svensk lag måste andnings- och cirkulationsuppehållande åtgärder avbrytas inom 24 timmar efter det att en människa har dödförklarats, om det inte finns synnerliga skäl att fortsätta. Det är under detta dygn som frågan om organdonation kan tas upp. Om en donation ska genomföras måste organen tas tillvara inom dessa 24 timmar. Organen opereras alltid ut av kirurger från transplantationsenheterna.
Alternativet till organdonation är aldrig fortsatt vård. Patienten är död och om ingen donation ska genomföras ska vården snarast avbrytas.

DINA organ kan rädda liv!

Vilken nytta gör donationer?
Omkring 600 personer i Sverige är så sjuka att en transplantation av något organ är den enda realistiska räddningen. Omkring 500 av dem väntar på en ny njure. För dem finns dialys som en uppehållande, alternativ behandling under en ganska lång period tack var att dialysmetoderna förbättrats, men i långa loppet är det en njurtransplantation som ger dem en realistisk möjlighet till ett fortsatt, värdigt liv. En enda njurtransplantation sparar omkring 2-3 miljoner kronor jämfört med kostnaden för dialysvård.
För de som väntar på ett hjärta, en lunga eller en lever finns inga alternativa behandlingar. För dem är en transplantation enda möjligheten till fortsatt liv. En del patienter med svår diabetes kan bli fria från ett livslångt beroende av insulininjektioner genom transplantation av bukspottkörteln eller dess insulinproducerande celler. Patienter med ögonsjukdomar som leder till blindhet kan få synen åter med hjälp av hornhinnetransplantation.

Gör ett livsviktigt beslut idag – Anmäl dig till donationsregistret!

Psssssssssssst! Självklart ska alla ta sitt beslut själva… men det jag menar med att man ska anmäla sina barn är att de inte får välja innan de är 18 år, man måste vara myndig för det. Innan dess får föräldrarna anmäla, och när barnen själva kan säga vad de vill så kan man ändra i registret om det är något som de inte vill donera. Och när de är 18 år så får de själva bestämma helt och gå in och ändra.
Finns inte barnen med i registret och hamnar i en olycka och man kanske inte just då kan ta ett beslut så försvinner chanserna till att rädda andra barns liv mitt i allt kaos. Precis som vad gäller oss vuxna om man inte tagit ställning. Om vi inte finns med och våra anhöriga inte kan ta beslut just då så kanske flera människor dör pga att man inte fyllt i sitt donationskort.

One Reply to “LIVSVIKTIGT – Organdonationer”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*